A párbeszéd halála

A párbeszéd halála

Sola Rádió, Párbeszédműhely, 2020.08.10. Rádióadás
Jézus azt mondja: – Én vagyok az igazság.
Máshol azt mondja: Én vagyok az út, az igazság és az élet.
Vagy is én egy személy vagyok. Megszemélyesítem azt az igazságot, amit képviselek. Az életem egy ezzel az igazsággal. Nem úgy van, hogy ma amikor látsz, amikor a kirakatban vagyok, akkor ezt képviselem, holnap, amikor nem látsz, amikor a sötétben vagyok pont az ellenkezőjét.
Én nem vizet prédikálok és bort iszom. Hanem én egy és ugyan az az ember vagyok minden egyes élethelyzetben. Én vagyok a megtestesül igazság. Ez nem azt jelenti, hogy igazam van. Ez nagyon – nagyon fontos. Jézus soha nem ezt mondja. Hanem azt mondja, hogy én mindig a valóságot képviselem. Egy vagyok önmagammal.
Te ki vagy?

Read more

A párbeszéd ára

A párbeszéd ára

Sola Rádió, Párbeszédműhely 2020.08.03 rádióadása
A kereszténység nem a sikernek a vallása, a kereszténység a szembefordulásnak a vallása. Annak a szembefordulásnak a vallása, amely nem másokban keresi a hibát, nem más vallásokat kárhoztat, nem más felfogásuakat akar valamilyen módon nevetségessé tenni, de szembe akar fordulni az önzéssel, szembe akar fordulni a közömbösséggel. Szembe akar fordulni a gyűlölettel. Szembe akar fordulni minden démoni erővel, ami el akarja pusztítani, tönkre tenni akarja tenni azt az élet teret, amelyet a Jóisten nekünk ajándékozott.

Read more

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt

A szerző Dr. Hecker – Réz Róbert pasztorálpszichológus és EQ-instruktor, a Károli Gáspár Református Egyetem oktatója.
A könyvbemutató során a résztvevőknek lehetőségük nyílik megismerni a kötet háttereként működő, immár 13 éve az érzelmi intelligencia fejlesztését és mérését kutató programot, valamint a kutatócsoport aktuális eredményeit.
A könyvbemutatót panelbeszélgetés színesíti, melybe a meghívott vendégek is bekapcsolódhatnak.

Read more

A gondviselés felelőssége

A gondviselés felelőssége

“Hiszünk az Úr Jézus Krisztusban a mi Urunkban.”

Mert ehhez a kitételhez hozzá tartozik már a Biblia kezdő lapjaitól egy nagyon fontos felismerés, a teremtés történetnek egy felhívása, amelyben azt mondja a mennyei Atya, az első emberpárnak, hogy őrizd és műveld ezt a kertet, amit rád bízok. Én megteremtettem, én megalkottam, de innentől kezdve ennek te vagy a gazdája. Én nem uralkodni akarok rajtad, feletted, hanem partnerként akarok viszonyulni hozzád. Ez a teremtett világnak az eredeti, ősi rendje.
Sola Rádió – Párbeszéd Műhely 2020. július 09. rádióadás

Read more