Az Érzelmi Hőmérő teszt

Az érzelmi energiák felfedezésének és hasznosításának módszere

Manapság az érzelmi intelligencia egyfajta hívószóvá vált mind a pszichológia, mind a coaching terén. Egyre elfogadottabbá vált az a fölismerés, hogy az emberi személyiség meghatározó minősége nem annyira a lexikális tudást és a logikai következtetést ötvöző, az értelmi képességekre fókuszáló intelligencia. Az élet által elénk állított kihívások kapcsán a probléma-megoldás hatékonysága szempontjából sokkal fontosabb az emberi együttműködést és kreativitást meghatározó érzelmi intelligencia. Ennek egyes elemeit leíró és fejlesztő terápiás eljárások már a 90-es évek második felétől léteznek.

Az ÉRzelmi HŐmérő (ÉRHŐ) teszt azonban arra vállalkozik, hogy minden releváns érzelem energia-szintjét föltérképezve a kliens számára egy komplex érzelmi térképet adjon a benne működő, őt aktuális érzelmi hangoltságában meghatározó érzelmek tekintetében. Sőt, a terápiás koncepciók között – ismeretünk szerint jelenleg egyedülálló módon – egy olyan konkrét terápiás eljárást is fölkínálunk, mely az ÉRHŐ-teszt során nyert érzelmi térképet úgy hasznosítja, hogy a kliens egyre rövidebb úton jusson el saját érzelmi energiájának cselekvőképes, vagyis kreatív és bátor alkalmazásához.

Kitöltöm a próbatesztet

Megmérem érzelmi hőmérsékletem

Kitöltöm

Kik vagyunk?

Dr. Hecker Róbert

Pasztoral-pszichológus.  Teszt-fejlesztő terapeuta. Zenész, költő, társadalom-fejlesztő. Ki is vagyok valójában? Aminek teremtettem: elsősorban ember. Nem vagyok hős, és nem lettem áldozat, mert veszteségeimet nem csupán túléltem és földolgoztam, hanem hasznosítottam, s ma is belőlük építkezem. Életvezetési tanácsadóként nem árulok recepteket, “tuti” megoldásokat. Sokkal inkább olyan tapasztalatokat osztok meg, melyek a krízisek, életvezetési válságok sikeres megoldásáról

Munkatársak

Patarcsity Róbert

ÉRHŐ terapeuta

LAKHELY: Szabadka

Patarcsity Róbert
Péter

képzési koordinátor

Péter
Ilona

Tóbiás Ilona
okleveles teológus
pasztoral-pszichológiai alapú
LELKIGONDOZÓ

Ilona
Csatlakozz!

Munkatársat keresünk

Csatlakozz!

Autokeirikus kiáltvány

avagy a személyiség szabaddá válásának útja

„kiáltó szó hallatszik a pusztában…”

Az életünk alapkérdése szerintünk ez: hogyan készülhetünk fel arra, hogy környezetünket ne saját képünkre és hasonlatosságunkra akarjuk alakítani, hanem a belénk teremtett szabadság megélésére bátorítsuk?

Merthogy két út áll előttünk: vagy tovább folytatjuk kilátástalan szélmalomharcunkat a magunkat másokra erőltető önzés démonaival, vagy kinyílunk azokra az Égi Inspirációkra, melyek a szabadítás örömével akarnak megajándékozni.

A szeretet VALÓBAN szabaddá tesz!

Ezek az inspirációk nem egy vallást vagy üdvözítő hiteket, netán ideológiákat és azok zászlaja alatt egymást kölcsönösen kiátkozó vezéreket és gurukat, vagy szakmai „izmusokat” képviselnek. Sokkal inkább egyedi, személyre szabott Isten-i érintéseket közvetítenek, melyeknek egy közös vonása van: a vallási és ideológiai elvárások béklyóiból kiszabadítva a feltétel nélküli szeretet gyakorlásának szabadságával ajándékoznak meg.

Ez a sajátosság határozza meg az autokeirikus közösség célkitűzéseit, szervezeti kereteit és kommunikációját is:

Célkitűzésünk a társadalmi, vallási és ideológiai megosztottság démoni megkötözöttségének leküzdése a szabadság inspirációit közvetítő un. autokeirikus párbeszéd-műhelyekben.

Szervezeti keretünk a vallási és világnézeti korlátokon túlnyúló szakmai közösségnek otthont adó, 1995-ben alapított Kornéliusz Háza Missziós Egyesület.

Kommunikációnk a pasztorálpszichológia szempontrendszerét és nyelvezetét használja, mivel az mediális tudományként folyamatos kapcsolatteremtésre törekszik a lelkigondozás, a diakónia, a pszichológia, a művészetterápia, a pedagógia, a vezetéstudomány és a mentálhigiéné között.