A békességet munkáló párbeszéd

A békességet munkáló párbeszéd

„Elmondom ezeket nektek, hogy amíg veletek vagyok, a Pártfogó pedig a Szentlélek akit az én nevemben küld az Atya, Ő tanít meg majd titeket mindenre, és eszetekbe juttat mind azt, amit én mondtam néktek. Békességet hagyok nektek. Az én békességemet adom nektek. De nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek és ne is csüggedjen. A békességnek Lelkét küldöm el néktek. Sola Rádió – Párbeszéd
2020-10-05-

Read more

A párbeszéd átöröklése

A párbeszéd átöröklése

A sötétségben egy fénycsík jelenik meg az ég szélén, ami egyre vastagodik és egy gyönyörű napfelkelte lesz belőle. Az éjszaka hátterében válik gyönyörűvé a hajnal.
Valahogy így van ez a mi életünkben is. Isten azt akarja, hogy mind az, ami miatt szenvedünk, azt ne örökítsük tovább.
Sola Rádió – Párbeszédműhely, 2020.10.23.

Read more

A párbeszéd ítélete

irgalom

Mert mindegyikünk fölött elvégzett dolog, hogy eljön az ítélet. Számot kell adnunk, mind azzal, amit tettünk vagy éppen elmulasztottunk. Most tudjunk megbarátkozni az ő ítéletének egyetlen mozgatórugójával, amely ebben a kérdésben foglalható össze:
Mit kezdesz a kiszolgáltatottakkal?
Sola Rádió – Párbeszédműhely 2020.10.13.

Read more

A párbeszéd rejtett győzelme

A párbeszéd rejtett győzelme

A párbeszéd valódi ereje a szeretet előtti valódi kinyílás.
A szeretetre való rácsodálkozás. A szeretet különleges hatásának megízlelése. A hálás belső megnyugvás a felett, hogy lám, még sem az erőszaké, még sem a túlerőé az utolsó szó. Ez a fajta átlényegülés. Ez a belső értékrend váltás az, ami a győzteseké. Azoké a győzteseké, akik hajlandóak elszakadni a saját túlerő görcsös akarásától.
Sola Rádió – Párbeszéd műhely 2020.10.06.

Read more

Az inspiráció csodája

Az inspiráció csodája

” Nem a nagy dolgokra kell törekedni. Hanem azokat a kincseket, amivel mindannyian rendelkezünk, azokat becsüljük meg és adjuk tovább. Ha ebben  segített ez a mai este, akkor már nem volt hiába való.”
Az érzelmi intelligencia természetrajza – könyvbemutató
2021.12.17. Károli Gáspár Egyetem – Csekonics Palota

Read more

A párbeszéd végcélja

A párbeszéd végcélja

A mennyeknek országa ott van közöttetek.

Ott van, ahol ti magatok is kiléptek a sötétségből és beléptek a világosságba. Ott, ahol abbahagytok minden kétértelműséget, minden mellébeszélést, ahol már undorodtok attól a fajta gondolkodástól, ami a zavart, a hazugságot az álnokságot terjeszti.
Sola Rádió – Párbeszédműhely 2020.09.28.

Read more

A párbeszéd feltámadása

A párbeszéd feltámadása

Ez a békesség képes téged megerősíteni és újra a bizalom megszavazására felszabadítani téged, hogy bizalmat tudj szavazni a másiknak. A párbeszéd feltámadása ez. Mindannyian addig halottak vagyunk, addig a feltámadás csodájára szorulunk, ameddig a békesség a szívünkbe nem költözik.
Ez a  békesség az a feltámadás Urától származik.
Sola Rádió – Párbeszédműhely
2020.09.15.

Read more

Párbeszéd ideje

Párbeszéd ideje

…az ember életnek az egyetlen maradandó életérzése a szabadítás életérzése.
Ez az életérzés a végletesen Istenre szorultságunkból fakad: Kapálódzhatok, megpróbálhatom megfogalmazni, ragaszkodhatok is hozzá, hogy milyen alapelvek alapján kikkel vállalok közösséget és kikkel nem. De az életemnek nem  ez az alapvető kérdése. 
Az életemnek az alapvető kérdése az, hogy ki szabadít meg engem?
Sola Rádió – Párbeszéd műhely 2020.09.07.

Read more