EQ-terapeuta I: EQ-Introspektor képzés

A kurzus rövid foglalata

Szándékom az, hogy fölkeltsem azok érdeklődését, akik az érzelmeikben rejlő erőtartalékaikat kooperációs képességeik megerősítése érdekében, letisztult és koncentrált formában kívánják hasznosítani. Azokat várom felnőttképző kurzusaimba, akik ezen, az általam autokeirikusnak nevezett személyiségfejlesztő úton el szeretnének indulni. A kurzuson a tapasztalati tanulás módszerét követve részletesen kifejtem, oktatom és szituációs játékok segítségével saját-élményűvé teszem a hallottakat. A hatékonyság növelése érdekében, kurzusomat hibrid-formában, tehát online-módon is elérhetővé teszem.

A képzés struktúrája a következő: A teljes képzés öt modulból áll. Egy képzési modul két, egyenként 30 órás panelre bomlik. A 30 órás panelek egyenként 5 leckéből állnak.  Az egyes leckék a tréning-alkalmak anyagaiként is értendőek. A panelek öt, egyenként 6 órás leckéből állnak,  melyek egymásra épülnek. Az első képzési modul szerkezete a következő:

1.a) Az érzelmi energiák természetrajza. Önismereti panel1 (30 óra) Képzési  modul lehetséges kimenete: Önismereti panel2.

1.b) Az érzelmi energiák kölcsönhatásainak törvényszerűségei. Önismereti panel2 (30 óra). Képzési modul bemenete: Önismereti panel1, lehetséges kimenete: asszisztensi szakismeret-panel1. Tanúsítvány titulusa: EQ-introspektor

A képzés célja az érzelmi energiák belső áramlásának megfigyelése, és tudatosítása. A kurzust eredményesen elvégzők képesek arra, hogy saját érzelmi energiáik töltését felismerjék, és a kooperációt előmozdító  irányba tereljék.