Láng Erika

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálatának beteglátogatójaként dolgozom. 

 

Hajdúböszörményben élek a férjemmel és a felnőttkorú gyermekünkkel, mindhármunk hivatása valamilyen szinten az emberi kapcsolatok kialakításához és annak megtartásához köthetőek. A mindennapok megéléséhez nagyban segít minket az Istenkapcsolatunk és a hitünk gyakorlása.

Az önismereti tréning és a gyakornoki képzés kontaktjai megtanítottak engem egy olyan a szemléletmód látásához (autokerikus) amelyen keresztül bátran vállalhatom önmagamat és sajátos nézeteimet. Megerősített abban, hogy a gondolataimat, cselekedeteimet, tetteimet belső meggyőződésemből végezhessem, melynek kiteljesedése az a lelki szabadság, mely elvezet az önmegvalósítás útjára.   

Ez az autokerikus szemléletmód keresztény értékrenden alapszik.  A beteglátogatói munkám során is igyekszem a tanultakat, hallottakat beépíteni, hisz Jézus gondolatisága is erre tanít engem/minket: „Bizony mondom nektek, amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek.”  (Máté,25,40.)