Kiáltvány jobb

A szeretet VALÓBAN szabaddá tesz!

Ezek az inspirációk nem egy vallást vagy üdvözítő hiteket, netán ideológiákat és azok zászlaja alatt egymást kölcsönösen kiátkozó vezéreket és gurukat, vagy szakmai „izmusokat” képviselnek. Sokkal inkább egyedi, személyre szabott Isten-i érintéseket közvetítenek, melyeknek egy közös vonása van: a vallási és ideológiai elvárások béklyóiból kiszabadítva a feltétel nélküli szeretet gyakorlásának szabadságával ajándékoznak meg.

Ez a sajátosság határozza meg az autokeirikus közösség célkitűzéseit, szervezeti kereteit és kommunikációját is:

Célkitűzésünk a társadalmi, vallási és ideológiai megosztottság démoni megkötözöttségének leküzdése a szabadság inspirációit közvetítő un. autokeirikus párbeszéd-műhelyekben.

Szervezeti keretünk a vallási és világnézeti korlátokon túlnyúló szakmai közösségnek otthont adó, 1995-ben alapított Kornéliusz Háza Missziós Egyesület.

Kommunikációnk a pasztorálpszichológia szempontrendszerét és nyelvezetét használja, mivel az mediális tudományként folyamatos kapcsolatteremtésre törekszik a lelkigondozás, a diakónia, a pszichológia, a művészetterápia, a pedagógia, a vezetéstudomány és a mentálhigiéné között.