Kiáltvány bal

„kiáltó szó hallatszik a pusztában…”

Az életünk alapkérdése szerintünk ez: hogyan készülhetünk fel arra, hogy környezetünket ne saját képünkre és hasonlatosságunkra akarjuk alakítani, hanem a belénk teremtett szabadság megélésére bátorítsuk?

Merthogy két út áll előttünk: vagy tovább folytatjuk kilátástalan szélmalomharcunkat a magunkat másokra erőltető önzés démonaival, vagy kinyílunk azokra az Égi Inspirációkra, melyek a szabadítás örömével akarnak megajándékozni.