A legyőzhetetlen élet

https://religionnews.com/2014/08/11/iraq-pope-francis-message-peace-meets-reality-war/

A kérdés tehát, mit akarunk az életünkkel?
Továbbra is ragaszkodunk börtöneinkhez, magunk eszkábálta rabláncainkhoz, vagy kinyitjuk a szívünket az előtt a csoda előtt, amelyet az elpusztíthatatlan élet csodájában a Mindenható nekünk is ajándékozni akar? Sola Rádió – Párbeszéd Műhely – 2020.12.08., 2020.12.20., 2021.01.01. Rádióadásai

Read more

Az anyai párbeszéd

Az anyai párbeszéd

Az egyháznak nem hódítani kell.
Nem kell senkit sem megtérítenie, nem kell a társadalmat jobb belátásra téríteni, nem kell az uralkodókat, állam vezetőit, sem senkit megreformálnia. Az egyháznak anyaként kell megjelennie ebben a világban: támogatva, erősítve, védelmezve, óvva az életet és az élet minden funkcióit.
Párbeszéd Műhely 2020.11.26. Rádióműsorának hanganyaga

Read more

A békességet munkáló párbeszéd

A békességet munkáló párbeszéd

„Elmondom ezeket nektek, hogy amíg veletek vagyok, a Pártfogó pedig a Szentlélek akit az én nevemben küld az Atya, Ő tanít meg majd titeket mindenre, és eszetekbe juttat mind azt, amit én mondtam néktek. Békességet hagyok nektek. Az én békességemet adom nektek. De nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek és ne is csüggedjen. A békességnek Lelkét küldöm el néktek. Sola Rádió – Párbeszéd
2020-10-05-

Read more

A párbeszéd ítélete

irgalom

Mert mindegyikünk fölött elvégzett dolog, hogy eljön az ítélet. Számot kell adnunk, mind azzal, amit tettünk vagy éppen elmulasztottunk. Most tudjunk megbarátkozni az ő ítéletének egyetlen mozgatórugójával, amely ebben a kérdésben foglalható össze:
Mit kezdesz a kiszolgáltatottakkal?
Sola Rádió – Párbeszédműhely 2020.10.13.

Read more

A párbeszéd rejtett győzelme

A párbeszéd rejtett győzelme

A párbeszéd valódi ereje a szeretet előtti valódi kinyílás.
A szeretetre való rácsodálkozás. A szeretet különleges hatásának megízlelése. A hálás belső megnyugvás a felett, hogy lám, még sem az erőszaké, még sem a túlerőé az utolsó szó. Ez a fajta átlényegülés. Ez a belső értékrend váltás az, ami a győzteseké. Azoké a győzteseké, akik hajlandóak elszakadni a saját túlerő görcsös akarásától.
Sola Rádió – Párbeszéd műhely 2020.10.06.

Read more

A párbeszéd végcélja

A párbeszéd végcélja

A mennyeknek országa ott van közöttetek.

Ott van, ahol ti magatok is kiléptek a sötétségből és beléptek a világosságba. Ott, ahol abbahagytok minden kétértelműséget, minden mellébeszélést, ahol már undorodtok attól a fajta gondolkodástól, ami a zavart, a hazugságot az álnokságot terjeszti.
Sola Rádió – Párbeszédműhely 2020.09.28.

Read more

A párbeszéd feltámadása

A párbeszéd feltámadása

Ez a békesség képes téged megerősíteni és újra a bizalom megszavazására felszabadítani téged, hogy bizalmat tudj szavazni a másiknak. A párbeszéd feltámadása ez. Mindannyian addig halottak vagyunk, addig a feltámadás csodájára szorulunk, ameddig a békesség a szívünkbe nem költözik.
Ez a  békesség az a feltámadás Urától származik.
Sola Rádió – Párbeszédműhely
2020.09.15.

Read more