A jó és a rossz képszerű tényei

A Jó és a Rossz kölcsönhatás-rendszerének fázisai

Disszociált fázis

 • Értelmezése: fragmentált személyiségstruktúra
 • Érzelmi diszpozíció: az érzelmek között nincs energiaközlő interakció (EQ-értéksáv: 0% -10%)  
 • Hatása: patologikus jellemvonások → depresszió bevezető fázisaként is

 

 

Látens fázis

 • Értelmezése: lefojtott, legátolt személyiségstruktúra
 • Érzelmi diszpozíció: az érzelmek között energiaközlő, de lefojtott interakció (EQ-értéksáv: 11% – 40%)
 • Hatása:  manipulatív szerepjátékok, rideg érzéketlenség → a magány és apátia bevezető fázisaként is

 

Restaurált fázis

 • Értelmezése: dialógusban kinyíló személyiségstruktúra
 • Érzelmi diszpozíció:  az érzelmek között energiaközlő, deficit-tudatos interakció (EQ-értéksáv: 41% – 60%)
 • Hatása: manipulációtól idegenkedő szerep-játékok, erősödő empátia, bekapcsolódás → a közösség-támogató attitűd bevezető fázisaként is

 

Energiaközlő fázis

 • Értelmezése: reaktiv, saját profilját tisztázó személyiségstruktúra
 • Érzelmi diszpozíció: az érzelmek között stabil, differenciált interakció (EQ-értéksáv: 61% – 75%)
 • Hatása: nyitott dialógusok, teherbíró kooperáció, mediáció → a közösségformáló attitűd bevezető fázisaként is

 

Proaktív fázis

 • Értelmezése: kezdeményező, környezete profilját tisztázó személyiség-struktúra
 • Érzelmi diszpozíció: az érzelmek között  folyamatos, kreatív interakció (EQ-értéksáv: 76% – 90%)
 • Hatása: dinamikus dialógusok, start-up kooperáció, konstruktív konfliktusfeldolgozás  → felelősségvállaló attitűd bevezető fázisaként is

 

Intenzív fázis

 • Értelmezése: hiperaktív, környezetét bekebelező személyiségstruktúra
 • Érzelmi diszpozíció:  az érzelmek között túláradó, inadekvát interakció (EQ-értéksáv: 91% – 115%)
 • Hatása: konfúzus-hisztérikus dialógusok, labilis kooperáció, állandósult konfliktusok → bipoláris zavarok bevezető fázisaként is